Här hittar du information om Magnolia Bostads aktuella och kommande bostadsprojekt i Sundsvall. Klicka på aktuellt projekt för att läsa mer och anmäla intresse.

.

linje_sv

Sundsvall

I Sundsvall utvecklar Magnolia Bostad en ny stadsdel som blir en del av stadsutvecklingsprojektet Norra Kajen, där historisk industrimark kommer att omvandlas till en attraktiv del av innerstaden. Här planerar vi för 800 nya bostäder av blandade upplåtelseformer, fördelade på sex kvarter.

Magnolia planerar även för ett hotell med ca 250 rum på Finnkajen i centrala Sundsvall. Tillsammans med kommunen driver Magnolia detaljplan som planerar gå ut på samråd till sommaren. Hotellet syftar till att stärka platsens identitet samt aktivera det intilliggande torget.

Var vill du bo?

Aktuella projekt

Lokalt engagemang

linje_sv

Stolt sponsor av SDFF och SDFF Plus

I Sundsvall är vi stolt sponsor av SDFF, föreningens dam- och ungdomsverksamhet samt CSR-projektet SDFF Plus.

SDFF är en renodlad dam- och flickförening där seniorlaget
spelar i Elitettan. Föreningen driver integrationsprojektet
SDFF Plus som involverar cirka 200 flickor i olika åldrar. I
projektet är fotboll en del av nätverket, där fokus ligger på
att skapa självförtroende, trygghet och stolthet.