Magnolia Bostads delårsrapport januari – juni 2017

Nyhet

linje_sv

Delårsrapport januari – juni 2017


Ökningen av byggrättsportföljen, nya strategiska samarbeten, framgångsrika konverteringsprojekt samt avtalat förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

 

Läs rapporten här