Delårsrapport januari – september 2017

Nyhet

linje_sv

Delårsrapport januari – september 2017


Magnolia Bostad har haft en positiv verksamhetsutveckling under årets första nio månader. Bolagets projektportfölj utvecklas positivt och flera förhandlingar om projektförsäljning pågår. Trots ett svagt resultat för kvartalet förväntas helåret 2017 visa god tillväxt och ett förbättrat resultat.

 

Läs rapporten här