Magnolia Bostad genomför hotellaffär i Halmstad och Lund

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad genomför två hotellaffärer i Halmstad och Lund


Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt till tjänstepensionsbolaget Alecta. Försäljningarna omfattar totalt cirka 500 rum och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till totalt cirka 700 mkr. Totalentreprenader för projekten har tecknats med Serneke. 

Läs hela pressmeddelandet här