fbpx

Affärsområdeschef – Vård och skola

Magnolia Bostad söker en driven Affärsområdeschef, med senior profil, för bolagets satsning på samhällsfastigheter till sitt kontor i centrala Stockholm. Du erbjuds möjlighet att få verka, påverka och utvecklas i en kreativ arbetsmiljö med ambitiösa kollegor i ett dynamiskt och växande bolag.

Om tjänsten

I rollen som Affärsområdeschef för Samhällssatsningen inom Magnolia Bostad har du en viktig roll i affärsutvecklingen och projektverksamheten som är inriktad mot framförallt vårdboenden i tidiga skeden. Redan idag har Magnolia Bostad en betydande projektportfölj inom vårdsegmentet, men bolaget önskar nu expandera vårdsatsningen ytterligare och även börja satsa på andra samhällssegment, primärt skolor. Du har det övergripande ansvaret för att driva affärsområdet framåt genom analys, strategi och marknadskännedom. Du samarbetar med bolagets projektutvecklare över samtliga Magnolia Bostads regioner avseende vårdbostäder och samhällsfastigheter. Du ansvarar för att driva och färdigställa projekt i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer med företagets övergripande strategi och policy samt medverkar i bolaget utvecklings- och kvalitetsarbete. Du är även med i uppbyggnaden av teamet inom affärsområdet efter utförd analys kring nuvarande och framtida personal- och kompetensbehov.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara för strategi, mål, budget och prognoser rörande vårdaffären inom Magnolia Bostad.
 • Identifiera nya affärsmöjligheter inom segmentet samhällsfastigheter med inriktning mot framförallt vårdbostäder, genomföra förvärv och avyttringar samt agera huvudansvarig för projekts genomförande fram till färdigställande i samarbete med projektutveckling.
 • Identifiera nya projekt genom kommunkontakter och markanvisningar, nätverkande med vårdbolag och fastighetsägare
 • Analysera affärsmöjligheter genom framtagande av produkten, finansiell analys av affären som helhet, upprättande av projektbudgetar, projektmål samt projektorganisation.
 • Genomföra hyresförhandlingar.
 • Genomföra due diligence processer samt förhandla köpeavtal / genomföra markförvärv.
 • Upphandla och koordinera konsulter så som jurister, teknikkonsulter och arkitekter.
 • Optimera produkten i form av nyckeltal, kvalitet, funktion och lönsamhet.
 • Sammanställa presentationer och erforderlig rapportering samt föredra projekt inför investeringskommittéer och kvalitetsråd.
 • Driva detaljplaneprocesser inklusive framtagande av handlingar från volymstudier till bygglovshandlingar i samråd med projektutveckling.
 • Upphandla entreprenadavtal i samråd med projektutveckling.
 • Hantera projektstyrning av entreprenader inklusive budgetuppföljning i samråd med projektutveckling.

Passande profil

 • Relevant akademisk examen.
 • Minst 10 års erfarenhet av fastighetsutveckling, affärsutveckling eller motsvarande
 • Erfarenhet av att ha arbetat med segmentet samhällsfastigheter, framförallt inom vård och skola
 • Strukturerad och organiserad med förmåga att delegera och följa upp resultat
 • Mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift

 Du är en analytisk, driven och affärsmässig person som är relationsskapande, har ett brett närverk och har lätt för att knyta kontakter. Vi ser att du som söker har relevant utbildning samt har erfarenhet av liknande roll sedan tidigare. Starkt meriterande om du förutom att ha arbetat med vårdboenden även har erfarenhet från skolprojekt. Vidare har du ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk samt har lätt att skapa relationer då tjänsten kräver ett gott samarbete såväl inom bolaget som med externa parter i form av investerare, entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder. Då det förekommer resor och ojämna arbetstider i tjänsten krävs ett flexibelt arbetssätt.

Din ansökan 

Vill du bli en del av Magnolia Bostad? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Sara Widforss (070-790 10 75) e-mail sara.widforss@boardtalk.se eller Ola Everhed e-mail ola.everhed@boardtalk.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar attraktiva och funktionella boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i Sveriges tillväxtorter. Vi är cirka 100 medarbetare på kontoren i Stockholm, Helsingborg, Norrköping och Göteborg. Magnolia Bostad är en av landets största bostadsutvecklare med projekt ibland annat Helsingborg, Storstockholm, Malmö, Uppsala, Karlstad, Göteborg och Eskilstuna. Magnolia Bostads aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.