Magnolia Bostad säljer 650 bostäder i Upplands-Bro till Slättö

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad säljer 650 bostäder i Upplands-Bro till Slättö


Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning till Slättö avseende cirka 650 bostäder i Bro, Upplands-Bro kommun. Fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till ca 1 170 mkr.

Försäljningen till Slättö avser den första etappen av det nya bostadsområdet Tegelhagen i Bro. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnationen beräknas starta 2018 med planerad första inflyttning 2020. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning. Vinstavräkning kommer att ske under kvartal två innevarande år.

Läs pressmeddelandet här