Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av Svenska Vårdfastigheter AB


Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 mkr. Förvärvet ger Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.

 

Läs hela pressmeddelandet här