Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt, där kommunen planerar för totalt 2 500 nya bostäder.

Projekt

linje_sv

Norra Kajen
Sundsvall

Område: Norra Kajen
Ägandeform: Hyresrätt/Bostadsrätt
Antal bostäder: ca 600
Bedömd inflyttning: 2021

.

Samtliga bilder är visionsbilder och kan avvika från verkligheten

Magnolia Bostad har tecknat markanvisningsavtal avseende ca 600 bostäder i det centralt belägna hamnområdet Norra Kajen i Sundsvall. Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt, där kommunen planerar för totalt 2 500 nya bostäder. I planerna för den nya stadsdelen finns även en kajpromenad, båtplatser, parker, kaféer och annan service.

Detaljplanen beräknas gå ut för samråd under sommaren 2016 och vinna laga kraft i slutet av 2016. Tillsammans med kommunen bearbetar Magnolia Bostads projektorganisation frågor beträffande flytt av gamla E4:an, etablering av en förskola i ett av kvarteren samt mobilitetslösningar. Läs mer på www.norrakajen.se.


Intresseanmälan. (Observera att detta endast är en intresseanmälan för mer information om projektet.)

Fyll i dina uppgifter:

E-post:
    
Namn:
Telefon:
    
Gatuadress:
Postnummer:
    
Postort: