Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt, där kommunen planerar för totalt 2 500 nya bostäder. I den västra delen av Norra Kajen planerar Magnolia Bostad att bygga en ny stadsdel bestående av ca 800 lägenheter fördelat på sex kvarter.

Projekt

linje_sv

Norra Kajen
Sundsvall

Område: Norra Kajen
Ägandeform: Hyresrätt
Antal bostäder: ca 800
Bedömd inflyttning: 2021

.

Samtliga bilder är visionsbilder och kan avvika från verkligheten

Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt där historisk industrimark kommer att omvandlas till en attraktiv del av innerstaden. När området står klart ska det inrymma 2 500 nya bostäder i både flerbostads- och radhus, kajpromenad, båtplats och caféer.

I den västra delen av Norra Kajen, strax nordost om Stenstaden där Selångersån mynnar i Sundsvallsfjärden, planerar Magnolia Bostad att bygga en ny stadsdel bestående av ca 800 lägenheter fördelat på sex kvarter. Detaljplanen för området vann laga kraft i januari 2018 och planering och projektering för projektet pågår.

Bostadskvarteren utformas som traditionella stadskvarter med huskroppar placerade runt gemensamma gårdar och med entréer som möter gatan. Husen varieras i höjd och material för att skapa en levande stadsmiljö. Ett av kvarteren består av ett höghus på 17 våningar, som även innehåller ett parkeringsgarage om sex våningar. Husen kommer att ha en varierande lägenhetssammansättning och bestå av bostäder mellan 1 rok till 4 rok och kommer huvudsakligen att upplåtas med hyresrätt.

Projektet ligger inom området för Centrala Sundsvall och med 3 minuters promenad når man Sundsvalls centrum. Platsen har god tillgång till kommunikationer med buss. Det är även nära och enkel anslutning till E4:an.

Håll dig uppdaterad!

Få mer information om Norra Kajen Sundsvall


              

Karta

linje_sv

Galleri

linje_sv

Stolt sponsor av tjej- och damfotboll

linje_sv

SDFF är en renodlad dam- och flickförening där seniorlaget spelar i Elitettan. Föreningen driver integrationsprojektet SDFF Plus som involverar cirka 200 flickor i olika åldrar. I projektet är fotboll en del av nätverket, där fokus ligger på att skapa självförtroende, trygghet och stolthet.