Carl Lundin ny regionchef på Magnolia Bostad

”Vi på Magnolia Bostad har en stark tro på norra Sverige som en attraktiv plats för såväl boende som, jobb och fritid. Carl Lundin har varit tillförordnad Regionchef Norr och axlat rollen på ett förtjänstfullt sätt. Det känns väldigt positivt att Carl fortsättningsvis kommer vara ansvarig för Region Norr och jag har stor tilltro till … Continued

Magnolia Bostad bidrar till integration som mentorer i Mitt Livs Chans

I mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar du en person med utländsk bakgrund att navigera i den svenska arbetsmarknaden och förbättrar personens förutsättningar att få jobb som matchar deras utbildning och kompetens. Silvio Moro, Madalina Gherghina och Liselott Spånhed är tre av medarbetarna på Magnolia Bostad som redan i höstas nappade på erbjudandet. Under våren 2022 … Continued

Magnolia Bostad publicerar Grön obligationsrapport

Den gröna obligationsrapporten finns på Magnolia Bostads hemsida: https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer   För mer information, vänligen kontakta: Filippa Strandänger, Hållbarhetschef Magnolia Bostad 076 495 18 57, filippa.strandanger@magnoliabostad.se   Marita Björk, IR- och pressansvarig 072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Magnolia Bostad vinner två markanvisningstävlingar om totalt 500 bostäder i Kungälv

Kungälvs stadskärna står inför stora förändringar. I stadsdelen Liljedal som består av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bostäder, handelsstråk och olika verksamheter planerar Magnolia Bostad att uppföra två huskroppar på som mest sex våningar. Husen kommer att omgärda två trädgårdsliknande gårdar där umgängesplatser och bland annat växthus med odlingar planeras. Beläget vid den södra entrén till Kungälv centrum kommer … Continued

Ljus framtid i Norrland – men bostadsbrist hotar

  Med det pågående bygget av Europas största batterifabrik lockas tusentals personer till ett liv i Skellefteå. Samtidigt planeras det för fossilfri tillverkning av stål i Boden. Detta är bara två exempel av vad som komma skall i Norrland som förväntas bidra till många näringslivsinitiativ– men bostadsbristen är skriande. Ett fastighetsbolag som är på plats … Continued

Så tycker svenskarna om den moderna hyresrätten

Med ett omfattande behov av nya bostäder i hela landet och vikten av att samhället erbjuder olika boendeformer blir utformningen av nya hyresrätter en angelägen fråga som berör många människor. Den undersökning som Novus gjort för Magnolia Bostad visar bland annat att faktorer som hållbarhet och hälsa väger tungt för att nya hyresrätter ska vara … Continued

Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundbyberg för utveckling av Ursviks Torn

Förvärvet av fastigheten Sundbyberg 2:187 skedde genom en bolagsaffär, säljaren är Hökerum Bygg. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och byggnation beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2022. Ursviks Torn kommer att bestå av en höghusbyggnad på 14 våningar, tre lägre byggnader som sträcker sig från två till sju våningar över marken, 70 parkeringsplatser och ett antal … Continued

Magnolia Bostad förvärvar välkänd kursgård och förvandlar den till en modern skola

Förvärvet utgörs av fastigheterna Österåker Näs 7:6 och 7:8, belägna i området Täljöviken mellan Åkersberga och Svinninge i Österåkers kommun. Idag är kursgården ett spännande nutida landmärke med en imponerande utsikt över vattnet. Kursgården är en av landets mest kända politiska byggnader och uppfördes av LO på 1960-talet. Byggnaden har fina materialval, byggnadstekniska speciallösningar och … Continued

Magnolia Bostad har sålt 189 bostäder i centrala Enköping

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheterna Enköping Lillsidan 5:7 och Enköping Lillsidan 5:8. Projektet har byggstartats och består av flerbostadshus i två kvarter, varav det ena byggs ovanpå en dagligvarubutik. Totalentreprenadavtal är tecknat med ByggPartner och byggnaderna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Husen är ritade av Liljewall Arkitekter. Inflyttning är … Continued

Fredrik Westin utses till vice VD på Magnolia Bostad

”Jag välkomnar Fredrik Westin i rollen som vice VD och samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Gurmo Endale som förtjänstfullt bidragit till det Magnolia Bostad är idag. Gurmo Endale kommer att vara kvar i bolaget till utgången av november och jag vill önska honom ett stort lycka till. Magnolia Bostad är i en … Continued