Information om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Denna informationstext ska tillämpas i situationer då Magnolia Bostad, dess koncernbolag samt samarbetspartners behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar behandlas i syfte att kunna informera samt marknadsföra våra bostadsprojekt via e-post samt sms.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi lämnar ut dina personuppgifter till auktoriserad mäklare vid bostadsrättsförsäljning, till aktuell hyresvärd vid hyresrättsuthyrning, till företag som hanterar kundanalyser samt till Mailchimp som administrerar våra mailutskick.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller tills dess du önskar att personuppgifterna tas bort.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt till information om vilka uppgifter vi behandlar. Du har också rätt till att få dina personuppgifter ändrade, rättade eller raderade. Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom kontaktuppgifterna nedan. Dit kan du också vända dig med en förfrågan om registerutdrag (vilket kan erhållas kostnadsfritt en gång per år) eller invändning mot den behandling vi gör.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt informationstexten ovan eller har någon annan fråga kan du kontakta: info@magnoliabostad.se

Om du vill läsa mer om hur Magnolia Bostad behandlar dina personuppgifter kan du göra det här:
http://magnoliabostad.se/behandling-av-personuppgifter/