fbpx

”Hållbarhet handlar om allt från hur vi ska lösa de stora klimatfrågorna till kontorets källsortering.”

Nyhet

linje_sv

”Hållbarhet handlar om allt från hur vi ska lösa de stora klimatfrågorna till kontorets källsortering.”

Magnolia Bostad bygger bostäder med omtanke om både människor och miljön. Företagets satsning på hållbarhet har bland annat resulterat i solenergi, fastigheter byggda med trästommar och mellanmål till fotbollstjejer.

Intervju med Nickie Excellie, hållbarhetskoordinator på Magnolia Bostad.

Hur ser Magnolia Bostad på hållbarhet?

För oss är det viktigt att tänka långsiktigt och förstå vår roll i samhället. Vi ska bygga bostäder som håller i generationer och vi ska göra det på ett sätt som månar om jordens resurser.

Vad gör ni konkret för att minska er klimatpåverkan?

Vi arbetar hårt med miljöcertifieringen utav våra projekt, där målet är att certifiera alla våra byggnader enligt Miljöbyggnad Silver, Svanen eller motsvarande. För att vi ska lyckas med det krävs det konkreta åtgärder som till exempel förnyelsebar energi genom solpaneler, hållbara materialval och utveckla bostadsområden med mobilitetslösningar som möjliggör för ett liv utan bil. Vi ställer även höga krav på att våra leverantörer och entreprenörer ska minska sin miljöpåverkan i allt ifrån avfallshantering till transporter.

2018 gjorde ni en livscykelanalys, berätta!

En livscykelanalys mäter vår klimatpåverkan under ett projekt – från att vi sätter spaden i backen och genom hela byggnadens livscykel. Vi gjorde detta på tre projekt under 2018. Det framkom att 60% av vår klimatpåverkan kom från själva produktionen, där främst betongen har en negativ påverkan. För att minska vårt avtryck inledde vi hösten 2018 ett samarbete med Derome, med syfte att bygga hållbara hus i trä.

På vilket sätt är trähus mer hållbara än andra hus?

Forskning har visat att man minskar nettoutsläppet av koldioxid med två ton per använd kubikmeter trävara när man bygger en stomme i trä istället för betong. Det beror på att energiförbrukningen vid framställning är betydligt lägre och att träet binder koldioxid. Dessutom är trä ett material som åldras vackert – och även det är en viktig aspekt när man utvecklar ett hållbart kvarter.

På vilket sätt arbetar ni med social hållbarhet?

Vi engagerar oss på de orter där vi verkar genom att sponsra lokala flick- och damfotbollslag. Vårt bidrag gör konkret skillnad för klubbarna genom att vi till exempel bidrar med låneskor, mellanmål och skjuts till matcher. Genom dessa konkreta åtgärder ser vi att unga tjejer kommer till fotbollsträningen i annan utsträckning än tidigare, vilket är helt fantastiskt.

Du är hållbarhetskoordinator. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Just nu är jag mitt uppe i att förbereda och koordinera hållbarhetsrapporten för 2019. I år har vi gjort en ytterligare analys på Agenda 2030 och kopplat sju av de globala målen till vår verksamhet. Mitt ansvar har varit att analysera varje mål och konkret koppla det till vår verksamhet, se vad vi har för positiv och negativ påverkan och se hur vi kan arbeta med detta.

Ge ett exempel.

Hållbarhetsmål nummer 11 ”Hållbara städer och samhällen”, omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering av bostäder och offentliga platser. Ett av delmålen är att säkerhetsställa att alla hra tillgång till säkra bostäder till överkomlig kostnad. Som samhällsutvecklare erbjuder Magnolia Bostad blandande upplåtelseformer med både bostadsrätter och hyresrätter, vilket attraherar en större del av befolkningen. Genom att fortsätta att utveckla detta område kan vi hjälpa till att bidra till att vi når målen 2030.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?

På Magnolia Bostad får jag jobba med hållbarhetsfrågor från ett brett perspektiv, från det stora till det lilla. Allt från övergripande klimatfrågor till socialt engagemang och ner på detaljnivå som hur vi ska få till en bra källsortering på kontoret. Den mixen är både utmanande och rolig! Sen är fastighetsbranschen en bransch med stora utmaningar, men också fantastiska möjligheter där vi på Magnolia Bostad kan bidra. Det känns superspännande!

 

Nickies 5 tips för en hållbar livsstil

1. Ät mindre kött och animaliska produkter

Kött och mjölkindustrin står för nästan 20 % av världens totala utsläpp av växthusgaser. Alla måste inte bli veganer, men genom att dra ner på köttet några dagar i veckan får vi stora positiva effekter för både miljö och hälsa.

2. Frigör tid i kalendern

Det är enklare att ta klimatsmarta beslut när du inte är stressad. Då hinner du ta en promenad till mötet istället för taxi och kan tänka igenom dina köp mer noggrant.

3. Köp hållbart – och gärna second hand

Välj kläder och produkter av bra kvalitet, som håller längre. Och handla second hand, då är du dessutom ofta ensam om att ha plagget i din garderob!

4. Köp mer ekologiskt

Genom att välja så mycket ekologiskt som möjligt när du handlar gör du stor skillnad. Naturskyddsföreningen anser att de varor som får störst effekt att köpa ekologiskt är kaffe, bananer, vindruvor, mejeriprodukter, potatis samt kött.

5. Minska användningen av fossila bränslen

Lämna bilen hemma när det går och använd cykel eller gå istället. Det är inte bara bra för miljön, utan hälsan också. Ett enkelt val är att även se över ditt elval och säkerhetsställa att din el kommer ifrån förnyelsebara källor. Och skippa flyget i den mån det går!

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: