fbpx

I våra bostadsområden ska det vara lätt att göra rätt

Nyhet

linje_sv

I våra bostadsområden ska det vara lätt att göra rätt

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället samt att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Under 2019 gjorde vi en analys av Agenda 2030 och kopplade åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål till bolagets verksamhet. Hållbara städer och Hållbar energi för alla är två av de mål vi har valt att fokusera på.

 

Hållbara städer och samhällen (mål nr 11, Agenda 2030)

Vår uppgift som bostadsutvecklare är att skapa trygga och inkluderande samhällen och bostadsområden som attraherar en bred grupp av människor. Det gör vi genom att utveckla både hyres- och bostadsrätter samt trygghetsboenden. I våra bostadsområden erbjuder vi klimatsmarta lösningar som uppmuntrar till en hållbar och aktiv livsstil, utan att vara beroende av bil.

Hållbar energi för alla (mål nr 7, Agenda 2030)

– Vi som är en ledande aktör inom samhällsbyggande måste hela tiden utmana oss i att utveckla och förbättra vår projektprocess. Allt för att lyckas leva upp till regeringens handlingsplan för ett hållbart byggande med låg energianvändning, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Som konkreta exempel miljöcertifierar vi våra projekt och arbetar med filosofin att det ska vara lätt att göra rätt i vardagen. Genom att möjliggöra för energi från förnybara energikällor i våra bostadsprojekt skapar vi förutsättningar för hållbara bostadsområden – från det stora till det lilla.

– I varje projekt försöker vi hitta de bästa hållbara lösningarna på sikt. Det kan vara allt från solceller på taket, tillgång till cykel- och bilpool, gratis SL-kort samt smart och enkel avfallshantering, säger Nickie Excellie som är hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad.

Vi utvecklar Vårby Udde till en socialt hållbar stadsdel

Magnolia Bostad är samarbetspartner i projektet BoTryggt 2030, som startades av polisen år 2000 och nu drivs av stiftelsen Tryggare Sverige. BoTryggt 2030 handlar om att implementera brottsprevention i stadsbyggandet. En handbok har givits ut med riktlinjer och konkreta checklistor för hur man kan bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten när man utvecklar nya stadsdelar.
Ett av våra projekt där konceptet implementeras redan i programskedet är Vårby Udde, en ny stadsdel i Huddinge.

– När vi planerar Vårby Udde utgår vi från riktlinjerna i BoTryggt 2030. Vi placerar hus i anslutning till torg för fler ”ögon på gatan” och skapar naturliga flöden som ger staden liv och rörelse dygnet runt. Allt för att få människor att känna sig trygga i sin stadsdel, säger Angelica Andersson projektutvecklare på Magnolia Bostad.

Ett målmedvetet arbete för hållbarhet

Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål till bolagets verksamhet. Här är några av dem:

Mål 7 Hållbar energi för alla

Delmål 7.2
Öka andelen förnybar energi i världen

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Delmål 7.3
Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Delmål 11.1
Säkra bostäder till en överkomlig kostnad

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Delmål 11.3
Inkluderande och hållbar urbanisering

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Delmål 11.6
Minska städers miljöpåverkan

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

I am message box. Click edit button to change this text.

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: