fbpx

Magnolia Bostad förvärvar fastighet i Uppsala

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad förvärvar fastighet i Uppsala


Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Kungsängen 29:2 i Uppsala bestående av drygt 14 000 kvm mark samt cirka 4 000 kvm uthyrda lokaler. Magnolia Bostad kommer driva detaljplan för att utveckla bostadsbyggrätter på fastigheten och avser här att uppföra cirka 700 bostäder.


Affären genomförs som en bolagsaffär och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 150 miljoner kronor. Planerat tillträde är fjärde kvartalet 2016. Vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse erlägger Magnolia Bostad tilläggsköpeskilling.

Fastigheten Kungsängen 29:2 är belägen bredvid Magnolia Bostads projekt Senapsfabriken i stadsdelen Kungsängen. Hela området har de senaste åren befunnit sig i stark utveckling och är under omvandling till attraktiva bostadskvarter.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-06-30