fbpx

Magnolia Bostad förvärvar mark i Kungsbacka

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad förvärvar mark i Kungsbacka

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Lindbäcks Boende AB om förvärv av byggklar mark för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 23 000 kvadratmeter BTA.

Fastigheten som ligger i området kring Lindens torg i centrala Kungsbacka har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär. Den existerande karaktären i Kungsbacka kommer att bevaras genom omsorgsfullt gestaltade byggnader väl förankrade i såväl äldre som nyare bebyggelse. De nya kvarteren får varierande fasader i trä och tegel och olika våningshöjder. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad Silver.

Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: