fbpx

Magnolia Bostad på Almedalsveckan 2019

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad på Almedalsveckan 2019

Snart drar Almedalen igång och det kommer vara ett späckat schema. Från Magnolia Bostads del kommer vi delta i panelerna nedan – kom förbi!

 

Måndag 12.00– 13.00

Lunchspecial: Lycka och välmående på ålderns höst – vilken roll spelar boendet?
Medverkande i panel: Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig Kommun Magnolia Bostad
Moderator: Anders Carlén, chefredaktör, Fastighetsnytt
Våra äldre blir allt piggare och lever allt längre. Det innebär också att de blir mer kräsna och samtidigt mindre benägna att lämna den egna bostaden. Att flytta till äldreboende medför inte enbart ett visst stigma, tillvaron på landets äldreboenden upplevs som ovärdig de människor som byggt upp det välstånd svenskt samhälle åtnjuter idag. Hur gör vi ett värdigt och attraktivt boende på ålderns höst till en standard i svenskt samhälle? Hur kan vi utveckla livskvaliteten och lycka på ett äldreboende?

 

15.30-16.00

Den digitala planprocessen
Medverkande i panel: Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig Kommun Magnolia Bostad
Moderator: Svefa
Snabbare, bättre, billigare. Förhoppningarna är stora på att en digitaliserad planprocess ska göra livet enklare på många sätt. En grundförutsättning är en standardisering av kartor och detaljplaner för att de ska kunna arkiveras digitalt. Hur går arbetet med att digitalisera det som alla ser som en bromskloss för byggandet? Hur ser förutsättningarna ut vad gäller transparens kontra säkerhet? Vilka vinster ser de som bygger med en digital planprocess?

 

Onsdag 09.00 – 09.30

En bomarknad för alla – utan urholkad finansiell stabilitet
Medverkande i panel: Thomas Persson, chef Affärsgenerering och regionchef Öst på Magnolia Bostad
Moderator: Croisette
Vikten av en kontinuerlig bostadsproduktion är stor. Den är vital för samhällets ekonomiska utveckling. Kontinuerlig bostadsproduktion kräver en stabil efterfrågan vilket i sin tur tarvar en tillgänglighet på finansiering. Amorteringskrav och bolånetak i all ära, men behöver åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten verkligen utesluta stora delar av samhället från bolånemarknaden?

 

Fredag 09.00 – 09.30

Bostadsdystopi?
Medverkande i panel: Patrick Kalaska, ansvarig Affärsgenerering på Magnolia Bostad
Moderator: SBAB
Sverige måste bygga ett nytt Linköping om året fram till 2025 för att möta behovet av bostäder, enligt Boverket. Men hur ska detta gå till? Antalet påbörjade bostäder minskar för varje år, hushållens skuldsättning ökar, befolkningen växer, politiska reformer uteblir. Hur ser status ut för den svenska bostadsmarknaden ut framåt? Finns det över huvud taget förutsättningar för marknaden att möta demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov? Åt vilket håll rör sig bostadspriserna efter en minst sagt stökig period?

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: