fbpx

Magnolia Bostad rapporterar det första kvartalet 2016

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad rapporterar det första kvartalet 2016


Bolaget redovisar för perioden ett rörelseresultat om 99,5 (146,1) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 85,8 (138,7) mkr, vilket justerat för jämförelsestörande poster är bolagets hittills bästa kvartalsresultat.

– Årets första månader har präglats av stark försäljning och intensiv affärsverksamhet, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad. Glädjande är också att vi framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 600 mkr.Första kvartalet i korthet:

  • Rörelseresultat: 99,5 (146,1) mkr
  • Resultat efter skatt: 85,8 (138,7) mkr
  • Resultat per aktie: 2,01 (4,43) kr

Rörelseresultatet för första kvartalet 2015 påverkades positivt med cirka 153 mkr till följd av omvärderingen av projektet Senapsfabriken vid övergång från intresseföretag till dotterföretag.

Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Magnolia Bostad utökar organisationen i Stockholm och Helsingborg med sju personer.
  • Magnolia Bostads tecknar ett samarbetsavtal med Västerkulla Hotell. Avtalet innebär att Västerkulla Hotell Holding AB har möjlighet att förvärva de hotell som Magnolia Bostad utvecklar.
  • Magnolia Bostad förvärvar fastigheterna Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Mariastaden av Helsingborgs kommun. Samtidigt avyttras de 345 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna till SPP Fastigheter.
  • Magnolia Bostad och Helsingborgs kommun tecknar en avsiktsförklaring om samarbete kring utvecklingen av nya hyresrätter med rimliga hyror.
  • Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i hamnområdet Norra Kajen i Sundsvall.
  • Säljmålet i kvarteret Varvet, Kanikenäsholmen i Karlstad, uppnås.
  • Magnolia Bostad häver avtal rörande projektet Huvudkontoret, 90 bostadsrätter i Uppsala, då bolaget hindrats från att inleda arbete på fastigheten av säljaren, Bergsporten AB.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs rapporten i sin helhet här.

2016-05-17