fbpx

Magnolia Bostad säljer 454 lägenheter till bostadsfond

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad säljer 454 lägenheter till SEB:s nystartade bostadsfond Domestica Bostäder III


Magnolia Bostad säljer 454 hyresrättslägenheter på del av fastigheten Uppsala Kungsängen 25:1 (kvarter 2, projekt Senapsfabriken) till SEB:s bostadsfond Domestica III. Avsiktsförklaring om affären tecknades den 23 december 2015. Försäljningen sker via bolagsöverlåtelser till ett pris om cirka 340 miljoner kronor. Fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till cirka 1 miljard kronor. Affären är villkorad av köparens finansiering.Fastigheten är mycket centralt belägen i Uppsala och hela området är under omvandling till bostadskvarter. Bostäderna utvecklas med tydligt fokus på̊ hållbarhet och energieffektivitet och kommer att miljöcertifieras. På entréplanet mot Kungsgatan planeras för lokaler främst avsedda för handel och service.

NCC är entreprenör och byggstart är preliminärt planerad till tredje kvartalet 2016.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-05-20