fbpx

Magnolia Bostad tecknar hyresavtal med Östersunds kommun

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad tecknar hyresavtal med Östersunds kommun

Magnolia Bostad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun för ett nytt vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter och cirka 6 300 kvm. Inflyttning beräknas till första halvåret 2022.

– Vi är mycket glada över att få utveckla detta projekt tillsammans med Östersunds kommun. Byggnaden kommer bli ett landmärke i Jämtland. Östersund är en samisk förvaltningskommun, därför har vi skapat en regionalt anknuten gestaltning med material och detaljer som refererar och tar vara på kommunens samiska kulturarv, säger Thomas Persson, Chef Affärsgenerering och Regionchef Öst på Magnolia Bostad.

Byggnadens utformning är inspirerad av kommunens samiska historik och kommer att uppföras i massivträ. Lägenheterna är vända utåt med utsikt över Storsjön och Frösön och med gemensamhetsytor och kök mot gården. Byggvolymerna skapar ett grafiskt mönster med Storsjön och jämtländska fjällen i fonden.

– Det är en fantastisk byggnad som uppfyller kommunens funktionskrav. Vi tror att det kommer bli en trevlig och trivsam miljö, inomhus och utomhus, för de som bor, arbetar och kommer på besök. Vi hoppas att alla jämtar kommer att känna igen sig och kunna relatera till husets gestaltning, oavsett var i länet de kommer ifrån, säger Lise Hjemgaard Svensson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden på Östersunds kommun.

Vård- och omsorgsboendet kommer att uppföras på fastigheten Östersund Söder 1:14 där Magnolia Bostad även kommer att utveckla drygt 200 bostadslägenheter, som också kommer uppföras som trähus.

Skierfe Advokatfirma har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad och SR-K har varit arkitekter.

Storsjöstrandsområdet är en dynamisk del av Östersund som växer och lockar både boende och besökare. Goda kommunikationer, områdets karaktär samt höga framtida miljöprofil är några bidragande orsaker till områdes popularitet.

Magnolia Bostad bygger vårdboende i Östersund

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: