fbpx

Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i SundsvallAvtalet, som tecknats med det kommunala bolaget Norra Kajen AB, avser cirka 600 bostäder i det centralt belägna hamnområdet Norra Kajen i Sundsvall.Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt, där kommunen planerar för totalt cirka 2 500 nya bostäder. I planerna för den nya stadsdelen finns även en kajpromenad, båtplatser, parker, kaféer och annan service.

Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Magnolia Bostad arbetar i projektet med arkitektbyrån CF Möller.

Läs hela pressmeddelandet här

2016-03-29