fbpx

Magnolia Bostad vinner markanvisningstävling i Örebro

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad vinner ytterligare en markanvisningstävling i Örebro kommun


Magnolia Bostad har vunnit ytterligare en markanvisning i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro kommun. Utöver de 175 lägenheter som Magnolia Bostad redan utsetts till att utveckla kommer bolaget att utveckla cirka 110 nya hyresrätter i området.Södra Ladugårdsängen, cirka två kilometer söder om Örebro centrum, är kommunens nya stora utvecklingsområde där cirka 3 000 nya hem planeras. Här vann Magnolia Bostad i maj 2015 en markanvisning avseende cirka 175 lägenheter, med planerad byggstart andra halvåret 2016. Den nya markanvisningen avser kvarter A i etapp 2 av samma område, cirka 110 lägenheter. Byggstart är planerad till det tredje kvartalet 2017.

Magnolia Bostads vinnande förslag har utvecklats i samarbete med arkitektkontoret DinellJohansson.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-06-03