fbpx

Magnolia Bostads bokslutskommuniké 2015

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostads bokslutskommuniké 2015– Magnolia Bostads 2015 var ett framgångsrikt år, med stark tillväxt i projektportföljen, genomförda affärer med såväl etablerade samarbetspartners som med nya, en fullbordad notering av bolagets aktie samt en stärkt organisation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.Väsentliga händelser under kvartalet:

  • Magnolia Bostads aktie tas in i Nasdaq First Norths index First North 25.
  • Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun avseende 200 bostäder i centrala Knivsta.
  • Magnolia Bostad vinner markanvisningar i Helsingborg och Norrtälje. De avser dels ytterligare drygt 300 hyresrätter fördelade på två kvarter i Mariastaden, Helsingborg och dels cirka 200 bostäder i den blivande stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje kommun.
  • Magnolia Bostad inleder försäljningen av projektet Kanikenäsholmen, med 92 bostadsrätter i kvarteret Varvet i Karlstad.
  • Magnolia Bostad förvärvar cirka 280 byggrätter av NCC Boende AB i Limhamns läge i Malmö. Samtidigt tecknar bolaget avtal med SPP Fastigheter AB om försäljning av samtliga de hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Totalt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 500 miljoner kronor.
  • Magnolia Bostad ingår avsiktsförklaring med Alecta om försäljning av drygt 2 000 hyresrätter fördelade på sex projekt under de kommande två åren.
  • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde i Nyby, Uppsala, där bolaget planerar att uppföra cirka 400 bostäder. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica II. Dessa lägenheter kommer att upplåtas som hyresrätter.
  • Magnolia Bostad förvärvar ett markområde från Skanska Sverige i centrala Helsingborg där bolaget planerar att uppföra 327 hyresrätter. Bolaget tecknar samtidigt avtal om försäljning av bostäderna till Alecta. Totalt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 550 miljoner kronor.
  • Magnolia Bostad tecknar avsiktsförklaring med en svensk institution avseende försäljning av cirka 450 hyresrätter som kommer att uppföras på del av fastigheten Uppsala Kungsängen 25:1. Fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till cirka 1 miljard kr.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Läs den fullständiga rapporten här.