fbpx

“Med vår utställning berättar vi hur vi ser på hållbar stadsutveckling.”

Nyhet

linje_sv

“Med vår utställning berättar vi hur vi ser på hållbar stadsutveckling.”

Magnolia Bostad och Derome har tillsammans skapat en utställning om Den hållbara trästaden och fördelar med att bygga hus i trä. Utställningen äger rum i Magnolia Bostads nya studio, en trappa ner från lobbyn i Stockholm.

 

Sverige står inför rejäla utmaningar gällande bostadsbristen i landet. Även ur ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga hållbart är idag en självklarhet både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Därför har Magnolia Bostad och Derome, som är två av landets ledande bostadsföretag, slagit ihop våra styrkor.

Vi samarbetar kring visionen om att utveckla den hållbara trästaden. Med utgångspunkt i innovativt och hållbart träbyggande skapar vi klimatfördelar och samhällsnytta i de kommuner där vi verkar. Våra styrkor kombineras och ger synergier. En bostadsutvecklare med stor genomförandekraft och erfarenhet av stadsutveckling möter familjeföretaget som i 70 år förädlat trä i hela kedjan från skog till klimatsmarta hus. Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen.

– Med vår utställning vill vi skapa en dialog med landets kommuner. Vi vill lyssna på de utmaningar som finns och även berätta om hur vi ser på hållbar stadsutveckling, säger Suzana Bossel, marknads- och kommunikationschef på Magnolia Bostad.

I utställningen Den hållbara trästaden får besökarna följa med på en digital rundvandring genom den nya studion och lära sig mer om fördelarna med att bygga i trä.

Se hela utställningen på hallbartrastad.se

Fördelar med trähus:

  • Vackra, hälsosamma och oslagbara ur ett miljö- och klimatperspektiv
  • Kortar ner byggtiden och minskar störningarna i samhället
  • Ger energianvändning som är minst 40% lägre än Boverkets byggregler
  • Halverar klimatavtrycket
  • Trä är förnybart – för varje träd vi skördar, planterar vi flera nya
  • Forskning visar att människor mår bättre i trähus

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: