fbpx

Tecknar reservationsavtal med Örebro kommun

Nyhet

linje_sv

Magnolia Bostad tecknar reservationsavtal med Örebro kommun
Magnolia Bostad tilldelades i maj 2015 en markanvisning i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro. I och med reservationsavtalet kan Magnolia Bostad nu gå vidare mot bygglov och byggstart av de cirka 220 hyresrätter som projektet omfattar. Byggstart är planerad till andra halvåret 2016.

Kommunen tillämpar en process med flexibla detaljplaner som innebär att kommunen utifrån sitt kvalitetsprogram sätter upp en kravspecifikation för nya områden. Därpå bjuder man in byggherrar att delta i en förstudie av projektet. Arbetet leder till ett reservationsavtal när byggherren uppfyllt de krav kommunen specificerat för projektet.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-05-12