”Vi ska minska vårt ekologiska fotavtryck”
2021-01-29

”Vi ska minska vårt ekologiska fotavtryck”

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället samt att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Under 2019 gjorde vi en analys av Agenda 2030 och kopplade åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål till bolagets verksamhet. Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald är två av de mål vi har valt att fokusera på.

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället samt att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Under 2019 gjorde vi en analys av Agenda 2030 och kopplade åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål till bolagets verksamhet. Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald är två av de mål vi har valt att fokusera på.

Bekämpa klimatförändringarna (mål nr 13, Agenda 2030)

En effekt av klimatförändringarna är att havsnivåerna förväntas stiga samt att extremväder som översvämningar och värmeböljor bedöms bli vanligare. När vi på Magnolia Bostad utvecklar nya stadsdelar tar vi denna risk i beaktning. Bolaget för en aktiv dialog med andra aktörer kring hur vi tillsammans kan utveckla motståndskraftiga stadsdelar. Vi deltar även i forum för att samla kunskap och sprida denna vidare. Genom detta arbete bidrar vi till att öka kunskapen kring riskerna internt, hos kommuner och externa samarbetspartners.

Ekosystem och biologisk mångfald (mål nr 15, Agenda 2030)

Mål nummer 15 handlar om att främja ett hållbart ekosystem och den biologiska mångfalden samt att förhindra markförstöring. För oss på Magnolia Bostad är detta en utmaning. När vi utvecklar nya bostäder måste vi bereda marken, vilket påverkar ekosystem och biologisk mångfald negativt. För att minska vår påverkan på ekosystemet arbetar vi därför nära specialister, kommuner och intresseorganisationer kring hur närliggande habitat kan skyddas.

– Norrtälje Hamn är ett bra exempel på ett utvecklingsprojekt där vi arbetar aktivt för att minska vårt ekologiska fotavtryck. I Norrtälje påverkas fiskens habitat av att en bro ska byggas i området. Genom att bidra till plantering av smolt så försöker vi kompensera för denna påverkan för att fiskens habitat ska skadas så lite som möjligt, säger Nickie Excellie, hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad.

Den hållbara trästaden

I nära samarbete med Derome arbetar vi kring visionen om att utveckla den hållbara trästaden. Med utgångspunkt i innovativt och hållbart träbyggande skapar vi klimatfördelar och samhällsnytta i de kommuner där vi verkar. Våra styrkor kombineras och ger synergier. En bostadsutvecklare med stor genomförandekraft och erfarenhet av stadsutveckling möter familjeföretaget som i 70 år förädlat trä i hela kedjan från skog till klimatsmarta hus. Ett av våra gemensamma projekt är Strandblick i Östersund, där vi utvecklar ett klimatsmart kvarter i trä.

– Trä är ett fantastiskt byggmaterial. Inte nog med att det ger vackra fasader som är enkla att underhålla. Det är även ett förnybart och miljövänligt alternativ. Dessutom visar forskning att människor mår bättre i trähus. Det är bland annat därför vi har valt att utveckla stadsdelen Upplands Bro med det som skogen ger oss, säger Patrik Spjut, Projektutvecklare på Magnolia Bostad.

10 hållbara tips från Nickie

1. Låt en del av trädgården växa vilt

2. Bygg ett bihotell
3. Sätt upp fågelholkar
4. Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor
5. Fixa ett fågelbad
6. Gör en kompost av gräs och kvistar som vinterbo åt t ex igelkottar
7. Ät inte hotade fiskarter som ål
8. Köp ekologiskt!
9. Minimera ditt koldioxidutsläpp
10. Stöd organisationer som jobbar för biologisk mångfald

Ett målmedvetet arbete för hållbarhet

Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål till bolagets verksamhet. Här är några av dem:

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 13.1
Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Delmål 13.3
Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald