Om Magnolia Bostad

Vi är Magnolia Bostad

Magnolia Bostad är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden i attraktiva lägen. Vi utvecklar bostäder både för försäljning och för egen förvaltning. Vi utvecklar främst hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. Verksamheten sträcker sig från Ystad i söder till Luleå i norr. Vi skapar hållbara hem och stadsdelar där människor vill leva, bo och arbeta. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en hållbar samhällsutveckling.

”Vårt hållbarhetstänk finns med oss i allt vi gör. Från markförvärv till färdigställande av boenden som ska förvaltas på ett hållbart sätt.”

Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad

Så bygger vi framtiden

Som samhällsutvecklare har vi ett stort ansvar. Därför bygger vi med omtanke om dig och miljön. Vi miljöcertifierar våra boenden vilket säkerställer att ditt hem står för en sund och hållbar boendemiljö. Magnolia Bostad sätter boendet i fokus. Det ska vara genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Samtidigt ska våra projekt ha en tilltalande utsida med samtida arkitektur och väl gestaltade och trygga utemiljöer. Ett hem ska vara en plats att känna sig trygg på. Därför har vi alltid med oss trygghetsaspekten när vi utvecklar nya bostadsprojekt. Bland annat arbetar vi efter BoTryggt2030 – en handbok för planering av säkra och trygga stadsmiljöer. Magnolia Bostad är en engagerad lokal kraft på våra orter där vi utvecklar bostäder. Till exempel stödjer vi dam- och tjejfotboll, för att skapa naturliga forum för jämställdhet, mångfald och integration i ett sammanhang som också uppmuntrar till fysisk aktivitet, god hälsa och en meningsfull fritid.

Jobba hos oss

Hos Magnolia Bostad finns det alltid plats för dig som är kunnig, engagerad och som vill vara en del av framtidens samhällsutvecklare.

Till jobbportalen

Våra grundpelare

För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete i alla led har Magnolia Bostad formulerat en uppförandekod. Koden är baserad på våra värderingar och hållbarhetsarbete. Den tydliggör hur Magnolia Bostad ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Läs gärna mer i våra uppförandekoder nedan.