Om Magnolia Bostad

Vi är Magnolia Bostad

Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare som vill mer. Kanske känner du igen oss på vår gula färg som lyser upp de platser där vi utvecklar och förvaltar morgondagens bostäder? Vi skapar hållbara hem och stadsdelar där människor vill leva, bo och arbeta. Allt från hyresrätter till bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell. Du hittar oss i Sveriges tillväxtorter och storstäder – från Ystad i söder till Luleå i norr.

”Vårt hållbarhetstänk finns med oss i allt vi gör. Från markförvärv till färdigställande av boenden som ska förvaltas på ett hållbart sätt.”

Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad

Så bygger vi framtiden

Som samhällsutvecklare har vi ett stort ansvar. Därför bygger vi med omtanke om dig och miljön. Vi miljöcertifierar våra boenden vilket säkerställer att ditt hem står för en sund och hållbar boendemiljö. Magnolia Bostad sätter boendet i fokus. Det ska vara genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Samtidigt ska våra projekt ha en tilltalande utsida med samtida arkitektur och väl gestaltade och trygga utemiljöer. Ett hem ska vara en plats att känna sig trygg på. Därför har vi alltid med oss trygghetsaspekten när vi utvecklar nya bostadsprojekt. Bland annat arbetar vi efter BoTryggt2030 – en handbok för planering av säkra och trygga stadsmiljöer. Magnolia Bostad är en engagerad lokal kraft på våra orter där vi utvecklar bostäder. Till exempel stödjer vi dam- och tjejfotboll, för att skapa naturliga forum för jämställdhet, mångfald och integration i ett sammanhang som också uppmuntrar till fysisk aktivitet, god hälsa och en meningsfull fritid. Idag stödjer vi ett trettiotal fotbollsklubbar runt om i Sverige.

Andra initiativ vi sponsrar:

Fotbollbarhet
Fotboll är en fantastisk sport. Den samlar människor med olika bakgrund, skapar gemenskap och är en väg in i samhället. Det vill vi vara en del av. Därför stöttar vi tjej- och damfotbollsklubbar runt om i Sverige med utbildning av kvinnliga fotbollsledare, sommarfotbollsskolor och sociala fonden.

För att dessutom slå ett slag för jämlikhetsarbetet har vi valt att i första hand rikta vårt stöd just till tjejer och damer. Vi har valt att kalla det Fotbollbarhet. Du kan läsa mer om vårt arbete i rapporten Fotbollbarhet.

Her House
Her House Foundation stöttar, främjar och stärker kvinnor och barns hälsa genom boende och olika insatser i samhället.

Äldrekontakt
Äldrekontakt arbetar för att bryta social isolering bland ensamma äldre. Genom sitt arbete når de ensamma äldre som får möjlighet att träffas.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Jobba hos oss

Hos Magnolia Bostad finns det alltid plats för dig som är kunnig, engagerad och som vill vara en del av framtidens samhällsutvecklare.

Till jobbportalen

Våra grundpelare

För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete i alla led har Magnolia Bostad formulerat en uppförandekod. Koden är baserad på våra värderingar och hållbarhetsarbete. Den tydliggör hur Magnolia Bostad ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Läs gärna mer i våra uppförandekoder nedan.

Upptäck mer av Magnolia Bostad