Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter

Magnolia Bostad utvecklar samhällsfastigheter som exempelvis äldreboenden, trygghetsbostäder, LSS-boenden, studentbostäder, skolor och förskolor. Samhällsfastigheter utvecklas ofta som en del i större stadsutvecklingsprojekt. Men de kan även utvecklas som enskilda projekt för egen förvaltning eller försäljning. Oavsett vilken typ av samhällsfastighet det gäller är vi alltid lyhörda för de unika förutsättningar som råder på platsen samt för de behov olika intressenter har.

När vi utvecklar exempelvis äldreboenden ser vi inte bara till behoven hos de boende utan även till personalen som ska arbeta där och de anhöriga som kommer på besök. Utvecklingen av skolor och förskolor ställer delvis andra krav. Här handlar det om att uppfylla elevernas behov, om att tillgodose lärarnas krav på en god arbetsmiljö och att samtidigt leverera en fastighet som fungerar optimalt ur ett mångårigt driftperspektiv.

Magnolia Bostad är en ansvarsfull och hållbar samhällsutvecklare. Vi lägger stor vikt inte bara på bostäderna i sig utan också att livet mellan våra hus ska vara tryggt och kunna erbjuda trygga mötesplatser för gemenskap, umgänge och aktivitet.

Vårt erbjudande

Äldreboenden

Trygghetsboenden

Seniorboenden

LSS-boenden

Skolor och förskolor

Studentboenden

Stadsdelar

Kontaktinformation

Urban Thorén
Affärsansvarig Samhällsfastigheter
076-116 70 52 urban.thoren@magnoliabostad.se