Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

När vi utvecklar hållbara bostadsområden utgår vi från platsens förutsättningar och invånarnas behov. Här ska de boende kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Vi samarbetar med berörda kommuner för att byggandet ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

Vi utvecklar främst hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. skolor och förskolor. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning.

Några av våra bostadsprojekt:

Läggesta Park

Läggesta Park växer upp som lantlig idyll med småstadsatmosfär. I stadsdelen planerar vi flerbostadshus och småhus i trä med blick för hållbarhet och omtanke om naturen. Ett projekt med strålande läge nära förskolor, skola, service och goda kommunikationer men också intill vacker natur och glittrande Mälaren.

Läs mer

Bro Mälarstrand

I Bro Mälarstrand skapar vi en helt ny stadsdel där människors vardag möts på gatorna, men där det också finns en stig till strandkanten. Cirka 4 500 bostäder som radhus, villor och flerbostadshus av olika karaktär med varierade upplåtelseformer kommer att finnas i området när allt är utbyggt.

Läs mer

Vårby Udde

I Vårby Udde planerar vi för cirka 1 800 bostäder med olika boendeformer. Men också förskolor, skolor, äldreboende, butiker, hotell och levande mötesplatser. Vi bygger även in vattnet som en del av våra kvarter. Genom området ringlar sig bäckar, på torget sprutar ett fontänspel i regnbågens alla färger och vintertid förvandlas innergårdens plaskdamm till skridskobana.

Läs mer

Näsängen

Småstadscharm med skärgårdsläge. I Näsängen, naturskönt och vackert beläget vid Täljöviken, planerar Magnolia Bostad för ett nytt bostadsområde med flerbostadshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor.

Läs mer