Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

1. Inledning

2. Vad är en personuppgift?

3. Var behandlar vi dina personuppgifter?

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

7. Rutiner vid insamlande av personuppgifter

8. Dina rättigheter

9. Cookies

10. Kontaktuppgifter

11. Uppdatering av policyn

12. Policy för hyresgäster och bostadssökande