Fotboll

Hur kan en boll förändra samhället?

Fotboll är en fantastisk sport. Den samlar människor med olika bakgrund, skapar gemenskap och är en väg in i samhället. Det vill vi vara en del av. Därför stöttar vi tjej- och damfotbollsklubbar runt om i Sverige med utbildning av kvinnliga fotbollsledare, sommarfotbollsskolor, läxhjälp och sociala fonden.

För oss räcker det inte med att bara bygga bostäder. Vi vill också vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi finns. Genom att stödja lagidrott hjälper vi ett stort antal utövare och främjar även mångfald och integration. För att dessutom slå ett slag för jämlikhetsarbetet har vi valt att i första hand rikta vårt stöd till tjej- och damfotbollen. Vi har valt att kalla det Fotbollbarhet.

Vi fokuserar huvudsakligen på tre initiativ:

1. Utbildning av kvinnliga ledare: Kvinnliga ledare är viktiga förebilder och inspirationskällor för unga tjejer. Vi hjälper klubbarna att utbilda fler framtida ledare.

2. Sommarfotbollsskola: Här möts tjejer över stadsdelsgränserna för några sommardagar fyllda med fotboll, gemenskap och glädje.

3. Sociala fonden: Vi stöttar klubbarnas sociala fonder för att hjälpa barnoch ungdomar som behöver ekonomiskt stöd för att kunna delta.

 

Magnolia Bostad stärker oss i vårt jämställdhetsarbete. Nu kan vi stolt säga att vi har en samarbetspartner som vill satsa på tjejer.

Kenneth ”Kecke” Petersson, klubbchef på Lindö FF

 

Idag sponsrar vi klubbar i hela landet. I nära samarbete med klubbarna ger vi fler flickor en väg in i föreningslivet och skapar möjligheten till en meningsfull fritid.

Fotbollsrapporten

Magnolia Bostad har tagit fram och publicerat en fotbollsrapport om vårt engagemang för svensk tjej- och damfotboll. Här låter vi våra klubbar komma till tals och berätta om sin vardag och sina behov. Vi kallar det Fotbollbarhet.

Ladda ner rapporten

Rapport för 2021

Magnolia Bostads fotbollsrapport för år 2021 om vårt engagemang för svensk tjej- och damfotboll.Ladda ner rapporten

Våra grundpelare

För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete i alla led har Magnolia Bostad formulerat en uppförandekod. Koden är baserad på våra värderingar och hållbarhetsarbete. Den tydliggör hur Magnolia Bostad ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.

Läs mer om vår uppförandekod