”Tjejernas åsikter har stor betydelse!”
2021-01-08

”Tjejernas åsikter har stor betydelse!”

Vad är viktigt för att du ska fortsätta spela fotboll? Vad får dig att inte vilja gå till träningen? Hur kan vi få dig att trivas bättre i vår förening? De frågorna och många fler ingår nu i en undersökning som skickas ut till tjejerna i Boo FF. Syftet är att försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor slutar spela fotboll i unga åldrar. Intervju med Jeanette Ericsson, projektledare för Flickprojektet i Boo FF, Nacka.

Berätta om Flickprojektet 2020, som Magnolia Bostad är med att stötta.

Boo FF är en stor förening med cirka 2 800 medlemmar, varav 32% är tjejer. Vi ser att den siffran blir lägre när de kommer upp i åldrarna och i högstadiet märker vi tydligt att många tjejer slutar spela. Forskning och studier visar att när det sker förändringar slutar tjejer att idrotta i större utsträckning än killarna. Det kan till exempel handla om att laget byter tränare eller att man slår ihop två lag till ett. Vi ville gå till botten med problemet och fråga föreningens tjejer om vad som är viktigt för dem och vad vi kan göra som förening för att de ska fortsätta spela fotboll.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen sker i två steg. Steg 1 är att vi nu har skickat ut en enkät till tjejer från tolv år och uppåt. I den får de svara på frågor om hur de ser på sitt spelande och värdera vad som är viktigt för att de ska fortsätta idrotta. De svaren ska vi sedan analysera. Utifrån resultatet går vi vidare till steg 2, där vi samlar tjejerna i fokusgrupper och går mer in på djupet i varje frågeställning.

Kan ni redan nu dra några slutsatser från undersökningen?

Vi skickade ut enkäten för bara några veckor sedan. Men av de svar som redan har kommit in så kan vi tydligt se att gemenskapen i ett lag spelar en betydande roll för hur tjejerna trivs. Oavsett om du tränar en gång i veckan eller har som ambition att spela i Allsvenskan.

Något mer?

Ja, vi ser också att det är viktigt med en bra attityd bland lagkamrater och tränare. Och att lagkamraterna har samma ambitioner med sitt spelande. På killsidan är det mycket uppskattat med rotationsträning och mixlag, det vill säga att spelare rotationstränar med andra lag i föreningen eller att flera lag har en serie tillsammans. Det har visat sig inte vara lika viktigt för tjejerna. Men vi tänker att om man inför detta i en tidig ålder så skapar vi förutsättningar för tjejer från olika lag att tidigt lära känna varandra. Då blir det också lättare att slå ihop lag när spelarna blir lite äldre. Fotbollens mål är att vi ska ha kvar så många som möjligt, så länge som möjligt. Triangeln ska bli en rektangel.

Vad betyder stödet från Magnolia Bostad?

Tack vare Magnolia Bostads ekonomiska bidrag har vi kunna anlita Perspektivundersökningar, ett företag med gedigen erfarenhet av att genomföra undersökningar i olika branscher. För oss var det viktigt att göra undersökningen på bästa sätt, med rätt typ av frågor och verktyg för hur svaren ska analyseras.

Utöver undersökningen, hur satsar ni ytterligare på föreningens tjejer?

Vi har bland annat tillsatt en sportchef som dedikerat jobbar med flick- och damfotbollen och en koordinator på flicksidan. Och så har vi startat upp ytterligare ett damlag i Boo FK i div 5. Det är ett lag där glädjen till fotbollen är det viktigaste. Laget tränar en gång i veckan för att kunna kombinera idrotten med studier eller småbarnsliv. Snittåldern är 37 år, yngst är 18 år och den äldsta är 55 år.

Boo FF:s principer:
1. Sätt glädje och lust för fotbollen först
2. Skapa kamratskap och motiverande klimat
3. Uppmuntra samspel mellan äldre och yngre.
4. Stötta spelaren för en fungerande helhet i livet
5. Tydliga mål och prestigelös öppenhet.
6. Långsiktig strategi för spelarens utveckling
7. Erbjuda spelare med ambition mer genom utmaning och öppenhet mellan lagen
8. Utveckla högre och jämnare nivå på tränarna i hela föreningen genom stöd och utbildning.