Årsredovisning 2021 är publicerad
2022-03-31

Årsredovisning 2021 är publicerad

”Vi började mäta vår klimatpåverkan i alla tre scope av växthusgaser och vi ansökte om ett forskningsbaserat klimatmål”, säger Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad.

Magnolia Bostads årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på svenska här Magnolia Bostad Årsredovisning 2021

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2021 beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats före april månads utgång 2022.

Tryckta årsredovisningar på svenska kommer att finnas tillgängliga för beställning från 22 april 2022 via e-post info@magnoliabostad.se eller på telefon 08 470 50 80.

För mer information, vänligen kontakta:
Marita Björk, IR- och pressansvarig
072 720 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 mars 2022 kl.11.30.

 

Marita Björk
IR- och pressansvarig