HS30 Hållbart Stockholm 2030
2023-09-06

HS30 Hållbart Stockholm 2030

Idag startade HS30 upp efter sommaren med en VD-träff om arbetet hittills och framåt. Vi var på plats med flera medarbetare.

Genom gemensamt hållbarhetsarbete vill HS30s medlemmar snabba på bostadsbranschens omställning för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket och för att ta social hållbarhet på än större allvar.

Om HS30

I HS30 (Hållbart Stockholm 2030) samlas aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen, som tillsammans arbetar för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar.

Läs mer på hs30.se

Marita Björk
IR- och pressansvarig