Information med anledning av arbetsplatsolyckan i Sundbyberg
2023-12-15

Information med anledning av arbetsplatsolyckan i Sundbyberg

Den 11 december 2023 inträffade en mycket allvarlig olycka vid byggarbetsplatsen Ursvik torn i Sundbyberg norr om Stockholm, där fem byggnadsarbetare omkom. Det är en oerhört tragisk händelse och vi på Magnolia är bedrövade över det som inträffat. Våra tankar går till alla de som drabbats och deras anhöriga.

Den 11 december 2023 inträffade en mycket allvarlig olycka vid byggarbetsplatsen Ursvik torn i Sundbyberg norr om Stockholm, där fem byggnadsarbetare omkom. Det är en oerhört tragisk händelse och vi på Magnolia är bedrövade över det som inträffat. Våra tankar går till alla de som drabbats och deras anhöriga.

På den olycksdrabbade byggarbetsplatsen agerar Magnolia som projektledare på uppdrag av fastighetsägaren CBRE Investment Management. Magnolia ägde tidigare det fastighetsägande bolaget som tecknade entreprenadkontrakt med totalentreprenören Andersson Company. I enlighet med kontraktet övertog entreprenören arbetsmiljöansvaret. I samband med att bygglovet vann laga kraft i december 2021 sålde Magnolia det fastighetsägande bolaget till den nuvarande fastighetsägaren CBRE Investment Management. De tillträdde sedan som ägare i juni 2022.

I vårt arbete som projektledare arbetar vi aktivt och kontinuerligt för att arbetsmiljölagens krav ska följas. I alla våra projekt kontrollerar vi kontinuerligt hur arbetsmiljöarbetet sköts av våra entreprenörer då de har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvar är noga reglerat i lagstiftning och det är från lagstiftningen vi utgår. Det gör vi bland annat genom att kontrollera att skyddsronder sker, följa upp tillbudsrapportering och genom att ta upp arbetsmiljöfrågor i de mötesforum vi har med entreprenören.

Magnolia tar säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på allra största allvar och det är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt mål är noll olyckor på arbetsplatsen. Efter en sådan här tragisk händelse kan vi konstatera att det återstår en hel del arbete för vår bransch för att uppnå det målet, ett arbete som måste göras och där vi vill bidra.

Det är självklart för oss att nu ytterligare se över våra interna rutiner och processer för att bidra till att alla de som går till arbetet på en byggarbetsplats ska kunna göra det utan risk för liv och hälsa.

Vi följer nära de pågående utredningarna som drivs av ansvariga myndigheter och vi kommer givetvis med full kraft och transparens att bistå utredarna i deras arbete.

Johan Tengelin
VD

Magnolia Bostad
Växel