”Jag är stolt över att vara en del av ett bolag som arbetar aktivt med jämställdhet”
2020-08-31

”Jag är stolt över att vara en del av ett bolag som arbetar aktivt med jämställdhet”

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället samt att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Under 2019 gjorde vi en analys av Agenda 2030 och kopplade åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål till bolagets verksamhet. Jämställdhet och Minskad ojämlikhet är två av de mål vi har valt att fokusera på.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män är också en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Därför är det en starkt prioriterad fråga hos oss på Magnolia Bostad.

– Jag är stolt över att vara en del av ett bolag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan. Bolagets ledningsgrupp är jämnt fördelad och totalt i organisationen finns något fler kvinnliga än manliga medarbetare, säger Suzana Bossel, marknads- och kommunikationschef på Magnolia Bostad.

Ett av branschens mest jämställda börsbolag!

2019 kunde fastighetsbranschen stolt titulera sig som Sveriges första jämställda bransch. Det visade rapporten från Stiftelsen Allbright, där Magnolia Bostad placerade sig på plats 22 av 64 på listan över jämställda börsbolag.

En jämställd rekryteringsprocess

– Vi arbetar aktivt för en jämn fördelning av kvinnor och män på våra regionkontor och våra avdelningar men kompetens ska alltid gå först. Genom tester tidigt i rekryteringsprocessen säkerställer vi att vår rekrytering baseras på rätt kompetens och inget annat, säger Louise Persson, HR-ansvarig på Magnolia Bostad.

Så minskar vi ojämlikhet

Vi månar om våra medarbetares lika rättigheter samt möjligheter till utveckling. Bland annat genomför vi kartläggningar av medarbetarnas löner för att korrigera eventuella omotiverade skillnader. Varje år genomför vi även en medarbetarundersökning och arbetar aktivt med resultatet.

Med fotboll som verktyg arbetar vi för jämställdhet

Fotboll är en fantastisk sport. Den samlar människor med olika bakgrund, skapar gemenskap och är en väg in i samhället. Det vill vi vara en del av. Vi vill göra skillnad runt om i våra regioner och på platser där vi utvecklar bostäder. Därför stöttar vi fotbollslag runt om i Sverige med bland annat låneskor, mellanmål och läxhjälp. För att dessutom slå ett slag för jämlikhetsarbetet har vi valt att i första hand rikta vårt stöd till tjejfotbollen.

 

Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål till bolagets verksamhet. Här är några av dem:

 

Mål 5 Jämställdhet

Delmål 5.1
Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.5
Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Delmål 10.3
Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.