Magnolia Bostad erhåller markanvisning för 120 boenden i Luleå
2021-07-02

Magnolia Bostad erhåller markanvisning för 120 boenden i Luleå

Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.

Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.

Fastigheten ligger inom Kronandalen och är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i Luleå, cirka 2 km från stadskärnan. När Kronandalen är fullt utbyggd med cirka 2 000 bostäder kommer 7 000 människor att leva och verka i stadsdelen som blir komplett med kommunal service: förskola, skola och sporthall samt eget centrum med butiker och restauranger. Med sin närhet till natur och friluftsliv kommer Kronan vara ett attraktiv område. Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare runt 110 hyresrättsbostäder i Kronandalen genom sitt JV-bolag med Slättö.

Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden