Magnolia Bostad förvärvar mark i Östersund
2021-08-26

Magnolia Bostad förvärvar mark i Östersund

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Tegelplan Utveckling om förvärv av mark i Östersund för utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Tegelplan Utveckling om förvärv av mark i Östersund för utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.

Förvärvet av fastigheten Rödhaken 6 och 7 sker genom en bolagsaffär. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och ett centralt läge i Östersund vid Tegelplan, nära till både högskola och Östersunds centralstation.

Östersund har flera pågående näringslivsinitiativ och är en stad under tillväxt med stor efterfrågan på centrala bostäder. Digitalisering och möjlighet att jobba hemifrån tillsammans med friluftstrenden där allt fler vill ha en aktiv vardag har gynnat Östersund med omnejd. Kommunen har ett hållbarhetsfokus och höga krav på gestaltning vilket väl harmonierar med Magnolia Bostads sätt att arbeta. Ambitionen är att miljöcertifiera bostäderna enligt miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

”Vi tror på Östersund och Jämtland som tillväxtregion. Vi har ett flertal pågående projekt i Östersund och ser stor potential i vårt nyförvärvade område i Tegelplan.” säger Johan Tengelin, VD, Magnolia Bostad.

Ståhlberg Invest har varit Magnolia Bostad behjälplig i processen med förvärvet.

Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden