Magnolia Bostad förvärvar mark i Sollentuna
2023-07-12

Magnolia Bostad förvärvar mark i Sollentuna

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Sollentuna kommun om förvärv av fastigheten Ekosystemet 3 i Väsjön, Sollentuna kommun för utveckling av 128 bostäder och en livsmedelsbutik.

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Sollentuna kommun om förvärv av fastigheten Ekosystemet 3 i Väsjön, Sollentuna kommun för utveckling av 128 bostäder och en livsmedelsbutik, totalt omfattande cirka 9 500 kvm BTA.
Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan, ett centralt läge vid Väsjö torg, och ligger nära en ny grundskola som byggs av kommunen. Byggnationen förväntas påbörjas under 2024. Hållbarhet och gestaltning ligger i fokus och fastigheten planeras att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

”Vi vill skapa trygga och attraktiva boendemiljöer och har tillsammans med Sollentuna kommun haft ett mycket fint samarbete kring den planerade byggnationen i detta attraktiva område”, säger Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad.

Väsjön är ett nytt bostadsområde i östra Sollentuna som på sikt kommer att utgöras av över 4 000 bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, parhus, radhus och flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. Området är naturnära med tillgång till sjö, skidbacke, skidspår, grillplatser, vandringsleder med mera.

Marita Björk
IR- och pressansvarig