Magnolia Bostad förvärvar mark i Sundsvall
2021-06-28

Magnolia Bostad förvärvar mark i Sundsvall

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Diös Fastigheter om förvärv av mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA. Fastigheten som ligger i området Alliero i centrala Sundsvall har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär.

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Diös Fastigheter om förvärv av mark i Sundsvall för utveckling av cirka 350 bostäder om cirka 21 000 kvadratmeter BTA. Fastigheten som ligger i området Alliero i centrala Sundsvall har lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet sker genom en bolagsaffär.

Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden