Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundbyberg för utveckling av Ursviks Torn
2021-10-05

Magnolia Bostad har förvärvat mark i Sundbyberg för utveckling av Ursviks Torn

Magnolia Bostad har under juni månad förvärvat mark i Ursvik, Sundbyberg för utveckling av Ursviks Torn som kommer att rymma cirka 180 bostäder om cirka 10 500 m2 BTA samt cirka 370 m2 BTA för lokaler. Antalet förvärvade byggrätter ingick i redovisat antal byggrätter i Magnolia Bostads halvårsrapport.

Förvärvet av fastigheten Sundbyberg 2:187 skedde genom en bolagsaffär, säljaren är Hökerum Bygg. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och byggnation beräknas kunna påbörjas under första kvartalet 2022.

Ursviks Torn kommer att bestå av en höghusbyggnad på 14 våningar, tre lägre byggnader som sträcker sig från två till sju våningar över marken, 70 parkeringsplatser och ett antal butiker. Lägenheterna kommer att ha hög standard och utgöras av 1-4 rok, med en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 45,2 m2.

Under de senaste åren har Ursvik varit ett av de största stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Ursvik gränsar direkt till Stockholms kommun i norr och nordväst, Solna kommun i öster och Enköpingsvägen med ett omfattande kommersiellt erbjudande i söder. Naturreservaten Järvafältet och Igelbäcken ligger i omedelbar närhet och erbjuder rekreationsområden. Efter slutförandet av de sista faserna av utvecklingen kommer hela området att vara sammankopplat och förvandlats till en stadsdel med grönska, ett lokalt torg, och andra typer av tjänster och bekvämligheter. Motorväg E18 är direkt tillgänglig från området som även har närhet till allmänna transporter.

”Det är roligt att vi fått förvärva ytterligare mark i Ursvik. I området utvecklar vi redan Brygghuset samt Parstugan som omfattar 580 boenden. Vår avsikt är att certifiera alla byggnader i enlighet med Miljöbyggnad Silver och samtidigt göra Ursviks Torn till ett landmärke.” säger Björn Bergman, Regionchef Öst Magnolia Bostad.

Wigge & Partners varit Magnolia Bostad behjälplig i processen med förvärvet.