Magnolia Bostad med på gröna listan över jämlika börsbolag
2020-10-05

Magnolia Bostad med på gröna listan över jämlika börsbolag

Vi är stolta och glada över att än en gång vara med Stiftelsen Allbrights lista över jämställda börsbolag. Förra året hamnade vi på plats 22 och i år har vi klättrat upp till plats 14. Samtidigt visar rapporten ett oroande tillbakasteg gällande jämställdhet på svenska börsbolag.

Vi är stolta och glada över att än en gång vara med Stiftelsen Allbrights lista över jämställda börsbolag. Förra året hamnade vi på plats 22 och i år har vi klättrat upp till plats 14. Samtidigt visar rapporten ett oroande tillbakasteg gällande jämställdhet på svenska börsbolag.

 

Coronakrisen har bromsat börsbolagens framsteg i jämställdhet. I fjolårets rapport blev fastighetsbranschen den första att nå 40 procent kvinnor på ledningsgruppsnivå. Istället för fler jämställda branscher ser man i år att fastighetsbranschen återigen halkat ner till 38 procent kvinnor. Konsekvensen blir att ingen bransch i Sverige längre klarar nivån för jämn könsfördelning.

Att kvinnor och minoriteter hindras i sina karriärer är inte bara en tragedi för dem som blir utsatta. Det riskerar även att resultera i att den mest kompetenta inte hamnar på rätt plats. I förlängningen leder det till sämre företag och ett svagare näringsliv då bolag inte representerar hur samhället ser ut.

– Vi är självklart glada över att vara representerade på listan även om det är oroväckande att börsbolag i stort backar. Det bekräftar att vi måste jobba ännu mer strukturerat med frågan. Jämställdhet ska vara en självklarhet och inte påverkas av pandemier och andra yttre omständigheter, säger Nickie Excellie hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad.

Allbright är en partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Stiftelsen kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation.

Läs hela rapporten här