Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2022
2023-04-05

Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2022

Magnolia Bostads årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig.

Magnolia Bostads årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, om.magnoliabostad.se. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats under maj 2023.

Ladda ner årsredovisningen på svenska i PDF-format

Tryckta årsredovisningar på svenska kommer att finnas tillgängliga för beställning från 28 april 2023
via e-post info@magnoliabostad.se eller på telefon 08 470 50 80.

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-05 09:00 CEST.

Marita Björk
IR- och pressansvarig