Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2023
2024-04-12

Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2023

Magnolia Bostads årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats.

Magnolia Bostads årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, om.magnoliabostad.se. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras på Magnolia Bostads webbplats under juni 2024.

Ladda ner årsredovisningen på svenska i PDF-format

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-12 16:58 CEST.

Marita Björk
IR- och pressansvarig