Magnolia Bostads aktier är klassificerade som gröna
2021-05-20

Magnolia Bostads aktier är klassificerade som gröna

För att öka transparensen i bolagets hållbarhetsarbete gentemot investerare har Magnolia Bostad utvecklat ett ramverk som möjliggjort en grönmärkning av aktier. Cicero Shades of Green har utfört en bolagsutvärdering av ramverket som visar att 86 procent av intäkterna, 78 procent av kostnaderna och 87 procent av investeringarna identifieras som gröna. ”Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare och med detta tillkommer ett stort ansvar. Vi arbetar för att utveckla samhällen med låg klimatpåverkan och vi är övertygande om att ett ramverk kring gröna aktier  kommer att tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare,” säger Johan Tengelin, VD. Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden

För att öka transparensen i bolagets hållbarhetsarbete gentemot investerare har Magnolia Bostad utvecklat ett ramverk som möjliggjort en grönmärkning av aktier. Cicero Shades of Green har utfört en bolagsutvärdering av ramverket som visar att 86 procent av intäkterna, 78 procent av kostnaderna och 87 procent av investeringarna identifieras som gröna.

Magnolia Bostad är en samhällsutvecklare och med detta tillkommer ett stort ansvar. Vi arbetar för att utveckla samhällen med låg klimatpåverkan och vi är övertygande om att ett ramverk kring gröna aktier  kommer att tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare,” säger Johan Tengelin, VD.

Läs hela pressmeddelandet här https://om.magnoliabostad.se/sv/pressmeddelanden