“Miljö- och klimatfrågan får allt större betydelse för våra intressenter”
2020-10-12

“Miljö- och klimatfrågan får allt större betydelse för våra intressenter”

Vi på Magnolia Bostad prioriterar hållbarhet och vill vara en hållbar samhällsutvecklare i alla led. Därför är vi glada över att intresset för bland annat miljö- och klimatfrågor hos våra intressenter har ökat. Innan sommaren genomförde vi en dialog med våra intressenter och resultatet från denna har analyserats i en väsentlighetsanalys, där vi har listat bolagets sex viktigaste punkter inom hållbarhet.

Vi på Magnolia Bostad prioriterar hållbarhet och vill vara en hållbar samhällsutvecklare i alla led. Därför är vi glada över att intresset för bland annat miljö- och klimatfrågor hos våra intressenter har ökat. Innan sommaren genomförde vi en dialog med våra intressenter och resultatet från denna har analyserats i en väsentlighetsanalys, där vi har listat bolagets sex viktigaste punkter inom hållbarhet.

Intervju med Nickie Excellie, hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad.

I årets intressentdialog jämfört med 2017 såg vi att klimat- och miljörelaterade frågor har ökat i betydelse. Intressenterna visar bland annat stort intresse för vårt arbete med att minska klimatpåverkan genom att till exempel utveckla smarta mobilitetslösningar och miljöcertifiera alla våra bostäder enligt Miljöbyggnad Silver, Svanen eller motsvarande.

– Det är spännande att miljö- och klimat fått större utrymme, vilket säkerligen är ett resultat av vårt eget och branschens långsiktiga hållbarhetsarbete. Det känns väldigt roligt med en ny intressentdialog och att sätta mål och nyckeltal kopplat till dessa. Vi avser också att utveckla vår rapportering mot Agenda 2030 ytterligare kopplat till den nya väsentlighetsanalysen, säger Nickie Excellie.

I dialogen med intressenterna märktes även ett tydligt ökat fokus på trygghetsfrågor. Trygghet är ett område vi som bolag fokuserar mycket på och målet är att samtliga projekt ska utvecklas i enlighet med Botryggt2030, för att säkerhetsställa att vi utvecklar trygga och säkra områden.

– Vi har trygghet och säkerhet i fokus när vi utvecklar projekt och därför känns det extra viktigt att vi får med det som ett väsentligt område valt av våra intressenter. Vi hoppas kunna utveckla vårt samarbete med Botryggt2030 ännu mer framöver.

Magnolia Bostad kommer att publicera resultatet av intressentdialogen och väsentlighetsanalysen samt rapportera risker, styrning och nyckeltal i bolagets Hållbarhetsrapport för 2020.

Magnolia Bostads sex väsentligaste områden är:

Ekonomiskt ansvar

  • Antikorruption
  • Hållbar långsiktig tillväxt
  • Hållbara inköp och utvärdering av leverantörer

Miljömässigt ansvar

  • Minskad klimatpåverkan

Socialt ansvar

  • Trygghet
  • Hälsa och säkerhet för Magnolia Bostads anställda