Ökat behov av samhällsfastigheter i Sverige
2020-06-15

Ökat behov av samhällsfastigheter i Sverige

Marknaden för samhällsfastigheter har de senaste åren vuxit kraftigt. Under 2019 har Magnolia Bostad ökat sitt fokus på utveckling av fastigheter för samhällsservice.

 

 

När ett nytt område ska utvecklas är det viktigt att utöver bostäder och kommersiella lokaler räkna med det ökade behovet samhällsfastigheter. En samhällsfastighet är en fastighet som till övervägande del brukas av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Vi på Magnolia Bostad utvecklar främst särskilt boende för äldre och andra former av anpassade boenden samt skolor och förskolor.

De senaste åren har marknaden för samhällsfastigheter ökat kraftigt. Detta beror till stor del på en total befolkningsökning i Sverige och en allt större andel äldre. Segmentet har därmed blivit en mycket attraktiv investering för institutionella investerare.

Catrin Viksten är nytillträdd chef för utveckling av samhällsfastigheter på Magnolia Bostad och har gedigen erfarenhet från skola och äldreboende.

– Magnolia Bostad har en stor markbank med cirka 35 möjliga samhällsfastighetsprojekt i den befintliga byggrättsportföljen. Vi bedömer tillväxtmöjligheterna inom affärsområdet som mycket goda och räknar med att kunna genomföra fler samhällsfastighetsprojekt med fokus framförallt på äldreboenden, skolor, förskolor och LSS-boenden, säger Catrin Viksten.

Magnolia Bostad tecknade under året fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för uppförande av en samhällsfastighet omfattande hemtjänst, förskola, särskilt boende för äldre och dagverksamhet för äldre.

Ett 20-årigt hyresavtal tecknades även med Östersunds kommun för ett särskilt boende för äldre i centrala Östersund. Projektet med namnet Norrsken beräknas stå klart för inflyttning 2022 och består av 80 lägenheter om 32 kvadratmeter med fantastisk utsikt över Storsjön och Frösön. Byggnaden kommer att uppföras med inspiration från kommunens samiska historia. Fasaden som består av träpaneler i underhållsfri värmebehandlad furu skapar ett grafiskt mönster av Storsjön och dess fjäll i fonden.