Ownershifts femte rapport är här!
2023-03-16

Ownershifts femte rapport är här!

Tankesmedjan Ownershift verkar för kvinnors ökade ägande och släpper varje år en rapport med fokus på jämställdhet.

Sedan 2018 har man lyft in ägande i jämställdhetsdebatten genom att sprida fakta och forskning både kring hur ägandet ser ut fördelat på kön, men också vilka hinder som behöver rivas för att nå en diversifiering av ägandet. Ownershift lyfter vikten av att förstå vilka samband som gör störst skillnad i dessa frågor och genomlysa strukturer som skapar normer och hinder i samhället.

Läs rapporten i sin helhet

(fr vänster) Louise Persson HR-chef, Lisa Rejler, Hållbarhetschef (interim) och Suzana Bossel Marknads- och kommunikationschef berättar:

”Vi har sedan 2018 sponsrat den årliga rapporten, som belyser kvinnligt ägande ur olika perspektiv. Med samarbetet hoppas vi kunna hjälpa till att sprida kunskapen vidare genom våra egna nätverk. I årets rapport fokuserar man på vem som är ägare i svenska företag. Jämlika möjligheter att äga är en vinst för alla, för indviden, samhället och för vår framtida innovationskraft.”

Sedan 2018 har Ownershift lyft in ägande i jämställdhetsdebatten genom att sprida fakta och forskning både kring hur ägandet ser ut fördelat på kön, men också vilka hinder som behöver rivas för att nå en diversifiering av ägandet.

Marita Björk
IR- och pressansvarig