Solfjädern i Örebro
2022-03-06

Solfjädern i Örebro

Tillsammans med AFRY, sandellsandberg arkitekter och PAJU Arkitektur och Landskap vill Magnolia Bostad vara med och utveckla Tamarinden i Örebro till Sveriges mest klimatsmarta nybyggnadsområde.

Vårt förslag har vi döpt till Solfjädern, en hållbar och smart stadsdel med plats för aktiviteter och grönska. Vad som gör Solfjädern unikt är energieffektiviteten, som blir möjlig tack vare ett lågtempererat fjärrvärmenät, ett likströmsnät och en energiproduktion som lagrar solenergi i batterier. På det sättet kan mängden köpt el minska. Dessutom ska varje lägenhets förbrukning av el och värme mätas individuellt. Solfjädern ska också underlätta för att så många boende som möjligt ska välja cykel före bil.

Magnolia Bostad är fantastiskt glada och stolta över att få driva fram det här projektet i samverkan med Örebro kommun. Vi tror också på ett stort intresse från framtida hyresgäster, då efterfrågan på ett mer hållbart och klimatmedvetet boende ökar stadigt.
På bild Magnus Ericsson, Regionchef Mitt och Elin Gustavsson, Projektutvecklare.
Läs mer på Örebro kommuns hemsida: https://lnkd.in/gG7cP_E

Marita Björk
IR- och pressansvarig