Totalentrepenad av Gyllehemmet i Borlänge
2020-06-12

Totalentrepenad av Gyllehemmet i Borlänge

Magnolia Bostad har i samarbete med Borlänge kommun upphandlat totalentreprenad av PEAB för uppförande av projektet Gyllehemmet i Borlänge. Entreprenaden omfattar särskilt omsorgsboende (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst samt 47 bostadslägenheter för trygghetsboende. Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling. Projektet omfattar cirka 10 000 kvm BTA.

 

– Vi är glada över förtroendet från Borlänge kommun att utveckla lokaler för kommunal kärnverksamhet samt Borlänges första trygghetsboende. Det är också roligt att vi nu tecknat entreprenadkontrakt med PEAB och kommer igång redan under hösten 2020, säger Catrin Viksten, Chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad

Vid slutet av 2019 tecknade Magnolia Bostad fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun Det finns en stor efterfrågan av trygghetsbostäder i kommunen och de boenden som nu uppförs på fastigheten Gyllehemmet kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom som storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning.