Unik energilösning för hållbara bostäder i Råbylund
2024-02-20

Unik energilösning för hållbara bostäder i Råbylund

Det nya bostadsområdet Råbylund i Lund har fått en kravställd och effektiv energilösning med en kombination av solceller och hybridpaneler som både levererar el och värme.

I projekteringen för bostadsområdet Råbylund i Lund kravställdes en effektiv energilösning. Kraftringen fick uppdraget att ta fram en lösningen till Magnolia Bostad AB och Heimstaden som kunde uppfylla ambitiösa krav. En mängd olika alternativ undersöktes och lösningen blev en kombination av solceller och hybridpaneler som utöver att leverera elenergi även samtidigt levererar värmeenergi. Solcellsytan kyls av med en cirkulerande vätska vilket ökar elproduktionen. Ett värmemagasin värms upp av kylvärmepumpar som tillsammans med elbatteri magasinerar dagens energiöverskott från solen till natten. Fjärrvärmen finns med i systemet och används när solenergin är begränsad och när effektbehovet ökar under vintertid.

Hybridlösningen beräknas täcka 50% av byggnadernas energibehov och resterande täcks med köpt elenergi och fjärrvärme. Ett elöverskott under sommarperioden kan också säljas ut på elnätet. Sammantaget innebar det att energimålet för projektet kunde uppnås.

Läs mer hos Kraftringen och Heimstaden.

Marita Björk
IR- och pressansvarig