Webinars om att bygga hållbart i trä
2020-10-28

Webinars om att bygga hållbart i trä

Under oktober månad anordnade Magnolia Bostad och Derome tre webinars med trä som utgångspunkt. Här fick deltagarna lära sig mer om träets betydelse för framtidens hållbara stadsutveckling.

Under oktober månad anordnade Magnolia Bostad och Derome tre webinars med trä som utgångspunkt. Här fick deltagarna lära sig mer om träets betydelse för framtidens hållbara stadsutveckling.

Om du missade detta och är intresserad så kan du titta på webinaren i efterhand på trastaden.se:

”Hur bygger du med lägre klimatavtryck?”

Om hur man skapar energieffektiva hus i trä. Medverkande var Nickie Excellie, Hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad och Anders Carlsson, Teknisk Chef på Derome.
Se det i efterhand på trastaden.se.

”Med fler kvinnor klarar vi bostadskrisen”.

Om jämlik arbetskraft och hur vi enklare får in kvinnor i produktionen när man bygger med trä. Medverkande var Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad och Petra Eriksson, Affärschef på Derome.
Se det i efterhand på trastaden.se.

”Varför ska du utveckla din nästa stadsdel i trä?”

Om fördelarna med att bygga i trä utifrån olika perspektiv – klimat, effektivitet, ekonomi, gestaltning och hälsa. Medverkande var Klas Ljungberg, Affärsgenerering kommun på Magnolia Bostad och Petra Eriksson, Affärschef på Derome.
Se det i efterhand på trastaden.se.